Oversættelser udgivet på russisklitteratur.dk

Du kan bidrage ved at indsende dine oversættelser! Under menupunktet 'Til bidragsydere' i menuen Om russisklitteratur.dk, finder du de formelle krav, vi stiller til oversættelserne.

Husk på, at man ikke uden videre kan udgive oversættelser. Hvis forfatteren er nulevende, er der mange krav, der skal være opfyldt. Hvis forfatteren ikke lever længere, kan man efter en periode frit udgive sine oversættelser. Mere information om dette finder du her.

Læs René Wad Andersens spændende artikel om at oversætte her.