Ophavsret

Alt indhold på nettidsskriftets sider tilhører forfatterne og www.russisklitteratur.dk. Det er ikke tilladt skriftligt at citere uden forfatterens eller oversætterens skriftlige tilladelse. Redaktionen formidler gerne denne kontakt.

Regler i forbindelse med oversættelser
Hvis du oversætter en novelle fra russisk, gælder det, at du selv skal indhente de nødvendige tilladelser fra forfatter eller forlag, såfremt værket er beskyttet (se beskyttelsesperioden nedenfor). I forbindelse med oversættelser fra værker udgivet af russiske forfattere bosat i Rusland eller i ‘Vesten’ gælder følgende ophavsretslige regler, som er identiske med de danske regler, eftersom Rusland har tiltrådt bl.a. Bern- og Romkonventionerne:

 1. En oversættelse er et andethåndsværk. Ophavsmanden til oversættelsen kan ikke råde over sin oversættelse uden samtykke fra ophavsmanden til det værk, som er oversat.
 2. En oversættelse er en bearbejdelse. Brug af en bearbejdelse kræver bearbejderens tilladelse. Bearbejderens ophavsret svarer til værkets ophavsmands.
 3. Bearbejderen må ikke råde over bearbejdelsen på en måde, som strider mod ophavsretten til det oprindelige værk. Oversætteren må ikke fremstille eksemplarer af det oversatte værk eller gøre oversættelsen offentlig tilgængelig uden samtykke fra forfatteren til værket.
 4. Ophavsretten gælder for værker, som befinder sig i et værks beskyttelsestid. Hvis beskyttelsestiden er udløbet, skal bearbejderen ikke indhente tilladelse til udnyttelse af bearbejdelsen.
 5. Beskyttelsestiden er 70 år fra forfatterens dødsår. Dødsåret regnes til udgangen af det pågældende år, dvs. 31. december. Hvis en forfatter er død 6. januar 1909, gælder beskyttelsestiden 70 år fra og med 1. januar 1910 og udløber således 31. december 1980.
 6. Hvis et værk er har flere forfattere, er det et såkaldt kollektivværk. Beskyttelsestiden starter da ved den længst levende medforfatters død.
 7. Er værket udgivet under pseudonym uden angivelse af ophavsmandens navn, alment kendte pseudonym eller mærke, varer ophavsretten, indtil 70 år er forløbet siden udgangen af det år, da værket blev offentliggjort. Består værket af flere dele, bind, hæfter, numre etc., gælder der særskilt beskyttelsestid for hver enkelt del.
 8. For værker, som ikke er offentliggjort, og hvis ophavsmand ikke er kendt, varer ophavsretten i 70 år efter udgangen af det år, hvor værket blev skabt.
 9. Når beskyttelsestiden er udløbet, kan værket frit udnyttes uden tilladelse fra eller betaling til de hidtidige rettighedshavere.
 10. Reglerne for beskyttelses af værkets forfatter gælder også for bearbejderen. 70 års reglen gælder også for bearbejdelsen.
 11. Ifølge §11a er det tilladt at fremstille midlertidige eksemplarer til begrænsede formål. Hvis en oversættelse af et beskyttet værk indleveres med det formål at gøre en tekst tilgængelig for for eksempel en bestemt gruppe studerende, må det anses for unødvendigt at indhente værkets ophavsmands tilladelse.

Mere information om ophavsret

Lov om ophavsret