Kontakt

Russisklitteratur.dk drives af en gruppe frivillige redaktører. Du kan kontakte redaktionen på mail: redaktion@russisklitteratur.dk.

Har du en artikel, anmeldelse eller oversættelse, du ønsker at få udgivet på netstedet, hører vi gerne fra dig!

Der er ingen krav til længden af det indsendte materiale, så længe materialet kan godkendes af redaktionen. Vi anbefaler dog varmt, at f.eks. opgaver og specialer omskrives til mindre artikler med et velafgrænset emneområde.

Indsendt materiale

  • Artikeloverskriften formateres med skriftstørrelse 14 i fed skrift
  • Underoverskrifter formateres med skriftstørrelse 12 i fed skrift
  • Der må ikke anvendes indrykning! Brug i stedet linjeskift.
  • Forfatternavn skrives umiddelbart under artikeloverskriften med skriftstørrelse 12 i kursiv.
  • Oversigt over anvendt litteratur skrives nederst i artiklen med underoverskriften ”Materiale” eller ”Litteratur”.
  • Litteraturhenvisninger skrives i teksten anført i []. Navne på værker skrives med kursiv.
  • Notehenvisninger markeres i teksten i parentes () i skriftstørrelse 12. Noterne placeres sidst i teksten med underoverskriften “Noter”.

Se et eksempel på en korrekt opstillet og formateret artikel her: Den gode oversættelse.

Oversættelser

Oversættelser indsendt til russisklitteratur.dk skal (helst) have anbefalende ord med på vejen fra en underviser eller en oversætter, som i forvejen har fået noget udgivet på netstedet. Dette skyldes, at vi ikke har tid til at læse korrektur på alle oversættelser, så denne skal være fortaget inden indsendelse til os.

Har du ikke mulighed for dette, er du dog velkommen til at indsende din oversættelse alligevel. Du kan dog forvente en længere svartid fra redaktionen på en oversættelse end på en artikel.

Læs her om ophavsret