Petrusjka

Af Martin Paulsen
 

Petrusjka som etter vedtektene skal være “en forening til fremme av russisk litteratur og kjennskap til Russland i Norge,” ble stiftet av initiativtaker Peter Normann Waage og Martin Paulsen i Oslo i juli sist sommer. Den har i ettertid blitt utvidet til å inkludere Marit Bjerkeng, men vil etterhvert også søke å inkludere andre personer som jobber med russisk litteratur på norske universiteter og høgskoler.

Petrusjka er dannet med utgangspunkt i en bekymring for manglende kjennskap til russisk samtidslitteratur og -kultur i den norske offentligheten. Denne manglende kjennskapen er et ledd i en ond sirkel som fører til manglende etterspørsel etter russisk samtidslitteratur blant norske bokkjøpere, og, som et resultat av dette, manglende vilje blant norske forleggere til å utgi russisk samtidslitteratur. Foreningens medlemmer ser det som sin oppgave å bryte denne onde sirkelen ved å inkludere det norske fagmiljøet på russisk litteratur i et krafttak for å gjøre russisk samtidslitteratur mer synlig i Norge.

Foreningen har fått et utviklingstilskudd fra institusjonen Fritt ord og er for tiden i samtaler med norske forleggere om mulighetene for en helhjertet satsning på oversettelse av russisk samtidslitteratur til norsk.

Bergen, 08.01.2009


Interesserede kan kontakte Martin Paulsen via
mail. Du kan læse om arbejdet, som Petrusjka udfører på deres hjemmeside.