Oversættelsesseminar i Alta

Af Marit Bjerkeng


Norsk-russisk oversetterseminar i Alta
22. - 25. oktober 2008
 
Seminaret var planlagt som et rekrutteringsseminar for unge oversettere fra Norge og Russland, arrangert av Høgskolen i Finnmark og norske russiskoversettere og støttet av norsk UD. Fire forfattere var med, Mikhail Sjisjkin og Marina Boroditskaja som representanter for russisk litteratur, og Laila Stien og Brit Bildøen fra Norge. Med på seminaret var 32 deltagere, fra Moskva, Petersburg, Murmansk, Arkhangelsk, Oslo, Bergen og Tromsø.

Seminaret ble åpnet av Norges ambassadør til Litauen, Steinar Gil, som selv er skjønnlitterær oversetter. Han snakket i personlige vendinger om betydningen av litteratur og oversettelser.

Deretter snakket Dina Roll-Hansen fra NORLA om promotering av norsk litteratur i utlandet, førstelektor Marit Bjerkeng fra Høgskolen i Finnmark om ny russisk litteratur i Norge, og professor Erik Egeberg fra Universitetet i Tromsø om oversettelsesproblemer og -strategier.

Den andre dagen hadde vi forfatterforedrag ved alle de fire forfatterne, og begge dager var deltagerne inndelt i grupper som arbeidet konkret med forfatternes tekster, med den aktuelle forfatteren til stede. Det ble noen intense arbeidsøkter.

Tredje dag var viet finnmarksnaturen, vi gjorde en utflukt over vidda til samebygda Kautokeino, der vi besøkte Samisk høgskole, Juhls sølvsmie og spiste biðos - en tradisjonell samisk rett av reinkjøtt. Om ettermiddagen hadde vi en arbeidsøkt til i grupper, og deretter avslutningsmiddag med oversetterunderholdning som alle deltok ivrig i.

De russiske deltagerne rakk en tur på det berømte helleristingsfeltet før avreise med fly lørdag formiddag. Seminaret må sies å ha vært et meget vellykket møte mellom representanter for norsk og russisk litteratur og dem som oversetter og skal oversette i fremtiden.
 

http://www.russisklitteratur.dk/images/IMG_7768.JPG

Bildet er tatt av Marit Bjerkeng ved oversætterseminaret i Alta. Fra venstre på bildet: Brit Bildøen, Mikhail Sjisjkin, Marina Boroditskaja, Laila Stien.